ที่ตั้งโรงเรียน
         โรงเรียนนิลประพันธ์ ตั้งอยู่ที่ 246/3 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170
 
การติดต่อโรงเรียน
 
1. โทรศัพท์      0-2424-0677, 0-2435-9517
2. โทรสาร        0-2881-3601
3. Website :  www.nilprapunt.com
4. E-mail :      nilprapuntschool@hotmail.com
5. Facebook :  https://th-th.facebook.com/nilprapuntschool
 
 
 
การเดินทางไปโรงเรียน
 
1. ทางเรือ (คลองชักพระ)
 
2. ทางรถ (ถนนชักพระ)
 
 
รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน
1.รถโดยสารปรับอากาศ ปอ.79
2.รถสองแถวสายวัดช่างเหล็ก,วัดมณฑป,บางพรม,วัดทอง,วัดจำปา,ปู่เถร,วัดมะพร้าวเตี้ย
 
แผนที่ตั้งโรงเรียน
 
 
แจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง