โรงเรียนนิลประพันธ์ ตั้งอยู่ที่ 246/3 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยปัญหา ฉบับที่ 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง