ตราประจำโรงเรียน

 

         มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูป  “ปลาโลมา”  ประกอบด้วยช่อชัยพฤกษ์และคบเพลิง ซึ่งมีความหมายถึงความเจริญรุ่งโรจน์แห่งการศึกษา อันหาที่เปรียบมิได้

 

 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

 

น.ป.พ.